Ile to kosztuje?
20 listopada 2019
Dlaczego warto wybrać montaż przez certyfikowanego instalatora Dream Heat?
28 października 2019

Jak sfinansować własną instalację?

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga przysługuje osobom fizycznym, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, i które opłacają podatek według skali podatkowej, liniowy lub w formie ryczałtu. Ulga z zasady przypomina ulgę remontową, umożliwia ona odliczenie od podatku kwoty do 53.000 złotych przez okres 3 lat.

O czym warto pamiętać:

 • Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesiona na realizacje termomodernizacji, czyli np. zmianę lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne.
 • Nowa instalacja musi być zamontowana w tym samym budynku chyba, że brak jest technicznych możliwości montażu, wtedy instalacja możliwa jest na innym budynku (np. garażu) ale powinien służyć budynkowi mieszkalnemu!
 • Dla związków małżeńskich limit 53.000zł dotyczy osobno każdego z małżonków, czyli mąż i żona mogą osobno otrzymać ulgę w wysokości do 53.000zł.
 • Wydatki ustalane są na podstawie faktur w kwotach brutto (z podatkiem od towarów i usług – VAT).
 • Jeżeli osoba fizyczna otrzymała dotację z NFOŚiGW lub WFOŚiGW nie może odliczyć w tej części wydatków poniesionych na termomodernizację.
 • Inwestycja musi zostać zakończona w okresie 3 lat licząc od roku podatkowego, w którym się rozpoczęła, np. rozpoczęta w roku 2017 musi zostać zakończona w roku 2020.
 • Konieczne jest wykonanie audytu energetycznego przed termomodernizacją i po jej zakończeniu. Koszt wykonania audytu jest kwalifikowany do ulgi.
 • Pełen katalog wydatków uprawniających do ulgi można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. Zobacz
 • Warto sprawdzić definicję budynku mieszkalnego przed dokonaniem odpisu. Z racji zawiłości prawnych w tej materii warto zapoznać się z dokumentem, który wyjaśnia tę i inne kwestie, wydanym przez Ministra Finansów z dnia 09.09.2019 w sprawie ulgi termomodernizacyjnej.

PROGRAM MÓJ PRĄD

1mld złotych na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, program skierowany jest dla osób fizycznych. Program przyjazny beneficjentowi z racji łatwości składnia wniosków (można to robić również drogą elektroniczną) i szybki czas na wypłatę środków.

O czym warto pamiętać?

 • Moc mikroinstalacji od 2kW do 10kW.
 • Instalacja na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Nie dotyczy projektów mających na celu zwiększenie już istniejących instalacji fotowoltaicznych.
 • Okres kwalifikowanych kosztów: od 23.07.2019 do 31.12.2025!
 • Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej objętej przedsięwzięciem (zawsze wymagany jest licznik dwukierunkowy, który również jest kosztem kwalifikowanym).
 • Do 50% kosztów kwalifikowanych nie większych niż 5.000zł na jedno przedsięwzięcie.

Główne warunki otrzymania wsparcia:

 • Instalacja nie może być zakończona przez 23.07.2019
 • Dofinansowanie udzielane jest na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku
 • Jedna umowa na zakup i dystrybucje energii = jedno dofinansowanie
 • Wstępna akceptacja wniosku przez NFOŚiGW
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane do 24 miesięcy od dnia montażu
 • Instalacja musi być eksploatowana przez 3 lat od jej uruchomienia
 • Ulga termomodernizacyjna będzie pomniejszona o wartości dotacji z programu Mój Prąd
DREAM HEAT